Author Archives: KIEM DINH SAI GON

Kiểm Định An Toàn Kết Cấu Pano Quảng Cáo – Billboard Quảng Cáo – Bảng Đèn LED Quảng Cáo

Kiểm Định An Toàn Kết Cấu Pano Quảng Cáo – Billboard Quảng Cáo – Bảng Đèn LED Quảng Cáo Hiện nay biển quảng cáo tấm lớn ngoài trời được biết tới các hình thức chính là Pano (Biển quảng cáo ốp tường) và Billboard ( Trụ quảng cáo ngoài trời). Ở thời đại 4.0 hiện […]

SỰ CỐ CÔNG TRÌNH – KIỂM ĐỊNH SỰ CỐ CÔNG TRÌNH – CÁCH GIẢI QUYẾT SỰ CỐ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

SỰ CỐ CÔNG TRÌNH – KIỂM ĐỊNH SỰ CỐ CÔNG TRÌNH CÁCH GIẢI QUYẾT SỰ CỐ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG Trong thực tiễn công trình, không ít người gọi những thiếu sót về chất lượng xảy ra là sự cố công trình, đương nhiên đó là thiếu thỏa đáng. Sự cố công trình là gì? […]

KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG THÁP THU PHÁT SÓNG VIỄN THÔNG, TRUYỀN THANH, TRUYỀN HÌNH THEO QĐ:55/QĐ-BXD

KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG THÁP THU PHÁT SÓNG VIỄN THÔNG, TRUYỀN THANH, TRUYỀN HÌNH THEO QĐ:55/QĐ-BXD Công tác kiểm định được các tháp thu phát song được thực hiện với chu kỳ 05 năm đối với dạng cột dây co và 07 năm đối với dạng tháp tự đứng. Tuy nhiên, chu kỳ kiểm định […]

THẨM TRA THIẾT KẾ VÀ DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG (P.2)

THẨM TRA THIẾT KẾ VÀ DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG (P.2) Vai trò của thẩm tra thiết kế đối với quản lý dự án là một công đoạn quan trọng trong tiến trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình đã được nhà nước quy định rất cụ thể trong các […]

Gia Cường (Gia Cố) Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép Bằng Vật Liệu Composite FRP – CFRP – Fiber Reinforced Polymer

GIA CƯỜNG (GIA CỐ) KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP BẰNG VẬT LIỆU COMPOSITE – CFRP – FIBER REINFORCED POLYMER Hiện nay, có nhiều phương pháp gia cường (Gia Cố) kết cấu bê tông cốt thép (BTCT) khác nhau. Có thể phân chia các phương pháp gia cường có thể theo 2 loại sau: Phương […]

Kiểm Định Kết Cấu Bảng Quảng Cáo–Pano–Bảng Đèn LED

E:\A las 450\1KIEM ĐINH\1kiem định chứng nhận an toàn chịu lực\1-2021\06_DEN LED\2021-03-02\20210301_100556.jpg

KIỂM ĐỊNH KẾT CẤU BẢNG QUẢNG CÁO – PANO – BẢNG ĐÈN LED MỤC ĐÍCH KIỂM ĐỊNH: Kiểm định nhằm đánh giá khả năng chịu lực của kết cấu hiện trạng khi tiến hành lắp đặt bảng quảng cáo – pano – bảng đèn led, phục vụ cho công tác xin phép lắp đặt; Kiểm […]

KIỂM ĐỊNH NHÀ XƯỞNG KHI LẮP ĐẶT NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI TRÊN MÁI (SOLAR PANELS – SOLAR POWER)

KIỂM ĐỊNH NHÀ XƯỞNG KHI TIẾN HÀNH LẮP ĐẶT NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI TRÊN MÁI (SOLAR PANELS – SOLAR POWER) Theo kết quả báo cảo của Bộ Công Thương, dự kiến năm 2020 vẫn cơ bản có thể đủ đảm bảo nhu cầu điện, song từ năm 2021 có nguy cơ thiếu điện hiện hữu. […]

Kiểm Định Công Trình Xây Dựng Khi Lắp Đặt Pin Mặt Trời Trên Mái

KIỂM ĐỊNH AN TOÀN CHỊU LỰC KẾT CẤU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG KHI TIẾN HÀNH LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI TRÊN MÁI Hiện nay, nhu cầu lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời ngày càng tăng mạnh ở Việt Nam. Với các khu vực trung tâm có dân cư […]

Kiểm Định Chất Lượng Trụ Tháp Anten Của Trạm Viễn Thông, Trạm BTS

KIỂM ĐỊNH – KIỂM ĐỊNH TRẠM PHÁT SÓNG BTS DÂY CO – TRẠM TỰ ĐỨNG – TRẠM BUM – TRẠM MONOPOL Với sự sự tin tưởng của chủ đầu tư là: Chủ khai thác: Trung Tâm Viễn Thông Chợ Lớn- Chi Nhánh Tập Đoàn Bưu Chính Viễn Thông Việt Nam – Viễn Thông Thành Phố […]

0933905111