Công trình : Công  ty TNHH sản xuất giày uy việt

Work:  VIET NAM SHOE MAJESTY CO., LTD

Địa điểm:  KCN ĐÔNG XUYÊN, RẠCH DỪA, BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Location: DONG XUYEN INDUSTRIAL ZONE, RACH DUA, BA RIA – VUNG TAU

kiểm tra khả năng chịu lực, đánh giá độ an toàn của công trình/ inspection of bearing capacity,  evaluation of safety of the works

Cấp giấy chứng nhận chất lượng công trình (Khả năng đảm bảo an toàn chịu lực công trình)./ Certificate of quality works (the ability to ensure a safe of the bearing constructions).