z1024208203074_529f90bf36389d61c6df388acfa35fa2

Công trình : CÔNG TY TNHH NHỰA CÂY TRUNG BỘ (VIỆT NAM)

Hạng mục : KIỂM ĐỊNH MỨC CHỐNG THẤM NỀN VÀ RÃNH THU NƯỚC KHO NGUYÊN LIỆU, XƯỞNG A, XƯỞNG B, XƯỞNG C, KHO THÀNH PHẨM 1, KHO THÀNH PHẨM 2

Địa điểm : LÔ D2-3, KCN ĐẠI ĐĂNG, P. PHÚ TÂN, TP. THỦ DẦU MỘT, T. BÌNH DƯƠNG.

MỤC ĐÍCH KIỂM ĐỊNH:

Kiểm tra, xác định mức chống thấm của nền và rãnh thu nước bê tông hạng mục kho nguyên liệu, xưởng A, xưởng B, xưởng C, kho thành phẩm 1, kho thành phẩm 2.

Cấp giấy chứng nhận mức chống thấm nền xưởng công trình xây dựng

NỘI DUNG KIỂM ĐỊNH:

  1. Quan sát, kiểm tra hiện trạng nền + rãnh thu nước các hạng mục công trình.
  2. Khoan lấy mẫu nền + rãnh thu nước bê tông các hạng mục công trình.
  3. Kết quả thí nghiệm kiểm tra mức chống thấm của các mẫu bê tông tại phòng thí nghiệm