Category Archives: Thiết Kế Gia Cường – Thi Công Gia Cường

KIỂM ĐỊNH KẾT CẤU CÔNG TRÌNH – KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CHUỖI CỬA HÀNG TIỆN LỢI

KIỂM ĐỊNH KẾT CẤU CÔNG TRÌNH KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CHUỖI CỬA HÀNG TIỆN LỢI Được sự tín nhiệm của chủ đầu tư CircleK, Chuỗi cửa hàng tiện lợi đã ký hợp đồng nguyên tắc với SGCI – đơn vị độc quyền cung cấp dịch vụ Kiểm định kết cấu công trình: Kiểm định an […]

Thiết Kế Gia Cường Kết Cấu – Thi Công Gia Cường Kết Cấu – Biện Pháp Thi Công Gia Cường Sử Dụng Vật Liệu CFRP

THIẾT KẾ GIA CƯỜNG KẾT CẤU – THI CÔNG GIA CƯỜNG KẾT CẤU           MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIA CƯỜNG KẾT CẤU BTCT HIỆN NAY Phương pháp gia cường bằng cách mở rộng tiết diện của kết cấu: Hình ảnh gia cường cột + dầm bằng tăng kích thước tiết diện […]