Category Archives: Thẩm tra thiết kế

THẨM TRA THIẾT KẾ VÀ DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG (P.2)

THẨM TRA THIẾT KẾ VÀ DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG (P.2) Vai trò của thẩm tra thiết kế đối với quản lý dự án là một công đoạn quan trọng trong tiến trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình đã được nhà nước quy định rất cụ thể trong các […]

Thẩm Tra Thiết Kế Và Dự Toán Công Trình

Thẩm Tra Thiết Kế Và Dự Toán Công Trình Thẩm tra là gì? Thẩm tra là công việc của các tổ chức tư vấn. Là do một đơn vị tổ chức tư vấn do Chủ đầu tư thuê để làm công tác thẩm tra thiết kế kỹ thuật hoặc thẩm tra tổng dự toán và […]