Công trình  :   CÔNG TY TNHH IHOA VINA.

                       Địa điểm     :   HẬU NGHĨA, HUYỆN ĐỨC HÒA, TỈNH LONG AN .

kiểm tra khả năng chịu lực, đánh giá độ an toàn của công trình

Cấp giấy chứng nhận chất lượng công trình (Khả năng đảm bảo an toàn chịu lực công trình.