Công trình:  KỆ HÀNG CÔNG TY TNHH  GLOBAL DYEING

Work:  SHELVES – GLOBAL DYEING CO., LTD

Địa điểm:  KCN LONG THÀNH, HUYỆN LONG THÀNH, TỈNH ĐỒNG NAI.

Location: LONG THANH INDUSTRIAL ZONE, LONG THANH DISTRICT, DONG NAI PROVINCE

kiểm tra khả năng chịu lực, đánh giá độ an toàn của công trình, đưa ra tải trọng tối đa cho kệ hàng, giải pháp sửa chữa các kệ hàng bị hư hỏng/ inspection of bearing capacity,  evaluation of safety of the works, offering maximum load for shelves, solution to repair the damaged shelves..