Category Archives: Kiểm Định công trình

Kiểm Định Xác Định Hoạt Tải Sử Dụng Trên Sàn

KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH Kiểm Định Hoạt Tải Sàn Xác Định Hoạt Tải Sử Dụng Trên Sàn Kiểm Định Xác Định Hoạt Tải Sử Dụng Trên Sàn GIỚI THIỆU VỀ CHÚNG TÔI – SGCI: Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Kiểm Định Sài Gòn (SGCI) là đơn vị chuyên hoạt động […]

KIỂM ĐỊNH KẾT CẤU CÔNG TRÌNH – KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CHUỖI CỬA HÀNG TIỆN LỢI

KIỂM ĐỊNH KẾT CẤU CÔNG TRÌNH KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CHUỖI CỬA HÀNG TIỆN LỢI Được sự tín nhiệm của chủ đầu tư CircleK, Chuỗi cửa hàng tiện lợi đã ký hợp đồng nguyên tắc với SGCI – đơn vị độc quyền cung cấp dịch vụ Kiểm định kết cấu công trình: Kiểm định an […]

Thiết Kế Gia Cường Kết Cấu – Thi Công Gia Cường Kết Cấu – Biện Pháp Thi Công Gia Cường Sử Dụng Vật Liệu CFRP

THIẾT KẾ GIA CƯỜNG KẾT CẤU – THI CÔNG GIA CƯỜNG KẾT CẤU           MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIA CƯỜNG KẾT CẤU BTCT HIỆN NAY Phương pháp gia cường bằng cách mở rộng tiết diện của kết cấu: Hình ảnh gia cường cột + dầm bằng tăng kích thước tiết diện […]

Kiểm Định Chất Lượng (An Toàn) Công Trình Xây Dựng – Kiểm Định Công Trình Nhà Xưởng

I. GIỚI THIỆU VỀ CHÚNG TÔI: Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Kiểm Định Sài Gòn (SGCI) là đơn vị chuyên hoạt động trong lĩnh vực: Kiểm định chất lượng công trình xây dựng (Bao gồm: Kiểm Định An Toàn Chịu Lực Nhà Xưởng, Kiểm Định Chứng Nhận Chất Lượng Nhà Xưởng, Kiểm […]

KIỂM ĐỊNH NHÀ XƯỞNG – KIỂM ĐỊNH AN TOÀN KẾT CẤU NHÀ XƯỞNG PHỤC VỤ CHƯƠNG TRÌNH LABS VÀ AUDIT NHÀ MÁY

Kiểm định công trình nhà xưởng

KIỂM ĐỊNH NHÀ XƯỞNG – KIỂM ĐỊNH AN TOÀN KẾT CẤU NHÀ XƯỞNG PHỤC VỤ CHƯƠNG TRÌNH LABS VÀ AUDIT NHÀ MÁY  Audit Nhà Máy là gì? SGCI Giúp Nhà Máy Giải Trình Ở Lĩnh Vực Nào? Audit Nhà Máy hay còn gọi là Đánh giá nhà máy là quá trình đánh giá Đơn vị […]

Kiểm Định An Toàn Kết Cấu Pano Quảng Cáo – Billboard Quảng Cáo – Bảng Đèn LED Quảng Cáo

Kiểm Định An Toàn Kết Cấu Pano Quảng Cáo – Billboard Quảng Cáo – Bảng Đèn LED Quảng Cáo Hiện nay biển quảng cáo tấm lớn ngoài trời được biết tới các hình thức chính là Pano (Biển quảng cáo ốp tường) và Billboard ( Trụ quảng cáo ngoài trời). Ở thời đại 4.0 hiện […]

SỰ CỐ CÔNG TRÌNH – KIỂM ĐỊNH SỰ CỐ CÔNG TRÌNH – CÁCH GIẢI QUYẾT SỰ CỐ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

C:\Users\DELL\AppData\Local\Temp\SNAGHTML18218d.PNG

SỰ CỐ CÔNG TRÌNH – KIỂM ĐỊNH SỰ CỐ CÔNG TRÌNH CÁCH GIẢI QUYẾT SỰ CỐ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG Trong thực tiễn công trình, không ít người gọi những thiếu sót về chất lượng xảy ra là sự cố công trình, đương nhiên đó là thiếu thỏa đáng. Sự cố công trình là gì? […]

KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG THÁP THU PHÁT SÓNG VIỄN THÔNG, TRUYỀN THANH, TRUYỀN HÌNH THEO QĐ:55/QĐ-BXD

KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG THÁP THU PHÁT SÓNG VIỄN THÔNG, TRUYỀN THANH, TRUYỀN HÌNH THEO QĐ:55/QĐ-BXD Công tác kiểm định được các tháp thu phát sóng được thực hiện với chu kỳ 05 năm đối với dạng cột dây co và 07 năm đối với dạng tháp tự đứng. Tuy nhiên, chu kỳ kiểm định […]

Gia Cường (Gia Cố) Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép Bằng Vật Liệu Composite FRP – CFRP – Fiber Reinforced Polymer

GIA CƯỜNG (GIA CỐ) KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP BẰNG VẬT LIỆU COMPOSITE – CFRP – FIBER REINFORCED POLYMER Hiện nay, có nhiều phương pháp gia cường (Gia Cố) kết cấu bê tông cốt thép (BTCT) khác nhau. Có thể phân chia các phương pháp gia cường có thể theo 2 loại sau: Phương […]

Kiểm Định Kết Cấu Bảng Quảng Cáo–Pano–Bảng Đèn LED

E:\A las 450\1KIEM ĐINH\1kiem định chứng nhận an toàn chịu lực\1-2021\06_DEN LED\2021-03-02\20210301_100556.jpg

KIỂM ĐỊNH KẾT CẤU BẢNG QUẢNG CÁO – PANO – BẢNG ĐÈN LED MỤC ĐÍCH KIỂM ĐỊNH: Kiểm định nhằm đánh giá khả năng chịu lực của kết cấu hiện trạng khi tiến hành lắp đặt bảng quảng cáo – pano – bảng đèn led, phục vụ cho công tác xin phép lắp đặt; Kiểm […]