Công trình : CÔNG TY TNHH FAR EASTERN APPAREL (VIỆT NAM).

Hạng mục : NHÀ ĂN.

Địa điểm : 46 ĐẠI LỘ TỰ DO, KCN VIỆT NAM – SINGAPORE, TX. THUẬN AN, T.BÌNH DƯƠNG.

MỤC ĐÍCH KIỂM ĐỊNH:

Xác định chất lượng hiện trạng kết cấu công trình, tính toán, kiểm tra khả năng chịu lực của công trình khi tiến hành nâng thêm 1 tầng thành quy mô 3 tầng + mái bằng kết cấu thép – bê tông liên hợp với hoạt tải sử dụng sàn tầng 3 là 350kG/m2 và hoạt tải sử dụng mái là 350kG/m2

NỘI DUNG KIỂM ĐỊNH:

  1. Quan sát hiện trạng công trình.
  2. Kiểm tra kích thước hình học các cấu kiện công trình.
  3. Kiểm tra số lượng và đường kính cốt thép.
  4. Kiểm tra chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt thép.
  5. Kiểm tra cường độ bê tông công trình.
  6. Kiểm tra liên kết bu lông công trình.
  7. tính toán, kiểm tra khả năng chịu lực của công trình khi tiến hành nâng thêm 1 tầng thành quy mô 3 tầng + mái bằng kết cấu thép – bê tông liên hợp