Công trình  :   NHÀ Ở TƯ NHÂN.

                       Địa điểm     :   SỐ 56 – ĐƯỜNG NGUYỄN HỮU DẬT- P. TÂY THẠNH – QUẬN TÂN PHÚ.

Kiểm tra khả năng chịu lực của công trình khi tiến hành cải tạo nâng thêm tầng.