Công trình  :   NHÀ Ở TƯ NHÂN.

                       Địa điểm     :   1/139A KHU PHỐ 05, P. ĐÔNG HƯNG THUẬN, Q. 12, TP. HCM.

xác định tỷ lệ chất lượng còn lại của các hạng mục công trình nằm trên khu đất 1/139 A khu phố 5, P. Đông Hưng Thuận, Q 12 – TP. HCM phục vị cho công tác thẩm định giá tài sản.