Công trình: NHÀ Ở RIÊNG LẺ

Địa điểm : ẤP BÌNH CƠ, XÃ BÌNH MỸ, H. BẮC TÂN UYÊN, T. BÌNH DƯƠNG.

MỤC ĐÍCH KIỂM ĐỊNH:

Xác định chất lượng hiện trạng kết cấu công trình, tính toán, kiểm tra khả năng chịu lực đánh giá độ an toàn của công trình. Từ đó xác định nguyên nhân gây hư hỏng, đề xuất giải pháp sửa chữa để đảm bảo an toàn cho công trình.

NỘI DUNG KIỂM ĐỊNH:

  1. Quan sát hiện trạng công trình.
  2. Kiểm tra cường độ bê tông công trình.
  3. Kiểm tra kích thước hình học các cấu kiện công trình.
  4. Kiểm tra số lượng và đường kính cốt thép.
  5. Kiểm tra chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt thép.
  6. Kiểm tra độ võng dầm, sàn công trình.
  7. Kiểm tra độ thẳng đứng cột công trình.
  8. Tính toán kiểm tra khả năng chịu lực, đánh giá độ an toàn công trình; xác định nguyên nhân gây hư hỏng, đề xuất giải pháp sửa chữa để đảm bảo an toàn cho công trình

Công trình: NHÀ Ở RIÊNG LẺ

Địa điểm : ẤP BÌNH CƠ, XÃ BÌNH MỸ, H. BẮC TÂN UYÊN, T. BÌNH DƯƠNG.

MỤC ĐÍCH KIỂM ĐỊNH:

Xác định chất lượng hiện trạng kết cấu công trình, tính toán, kiểm tra khả năng chịu lực đánh giá độ an toàn của công trình. Từ đó xác định nguyên nhân gây hư hỏng, đề xuất giải pháp sửa chữa để đảm bảo an toàn cho công trình.

NỘI DUNG KIỂM ĐỊNH:

  1. Quan sát hiện trạng công trình.
  2. Kiểm tra cường độ bê tông công trình.
  3. Kiểm tra kích thước hình học các cấu kiện công trình.
  4. Kiểm tra số lượng và đường kính cốt thép.
  5. Kiểm tra chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt thép.
  6. Kiểm tra độ võng dầm, sàn công trình.
  7. Kiểm tra độ thẳng đứng cột công trình.
  8. Tính toán kiểm tra khả năng chịu lực, đánh giá độ an toàn công trình; xác định nguyên nhân gây hư hỏng, đề xuất giải pháp sửa chữa để đảm bảo an toàn cho công trình