Công trình     : chung cư tại Nhà ở xã hội Becamex

.

                       Địa điểm     :   thủ dầu 1, Bình Dương.                            

kiểm tra khả năng chịu lực của sàn bê tông cốt thép.