Công trình : CÔNG TY TNHH TRIUMPH INTERNATIONAL VIỆT NAM.

Hạng mục : NỀN XƯỞNG MAY KHU VỰC 4 + NỀN XƯỞNG KHO NGUYÊN PHỤ LIỆU.

Địa điểm : SỐ 2, ĐƯỜNG SỐ 3, KCN SÓNG THẦN 1, P. DĨ AN, TX. DĨ AN, T. BÌNH DƯƠNG.

MỤC ĐÍCH KIỂM ĐỊNH:

Xác định chất lượng hiện trạng kết cấu công trình, để tính toán, kiểm tra khả năng chịu lực của nền xưởng may khu vực 4 + nền xưởng kho nguyên phụ liệu khi lắp đặt Mezzanine

NỘI DUNG KIỂM ĐỊNH:

    1. Quan sát, kiểm tra hiện trạng công trình.
    2. Đục lớp bê tông nền kiểm tra cấu tạo nền.
    3. Kiểm tra cường độ bê tông nền.
    4. Kiểm tra cốt thép nền.
    5. Tính toán kiểm tra khả năng chịu lực của nền xưởng may khu vực 4 + nền xưởng kho nguyên phụ liệu khu vực dự kiến lắp đặt Mezzanine.