Author Archives: KIEM DINH SAI GON

kiểm định lực nhổ bu lông

Kiểm Tra Lực Nhổ Bulong Neo

kiểm định lực nhổ bu lông Phương pháp thí nghiệm nhổ và cắt bu lông được triển khai thực hiện với mục tiêu xác định khả năng chịu nhổ, chịu cắt của bu lông neo, thép neo, hệ cast-in channel lắp dựng khung vách trên công trình xây dựng Quy trình triển khai thực hiện […]

THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU XÂY DỰNG

http://tuvandauthau.net.vn/images/23.png

THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU XÂY DỰNG Mục đích – Giúp cho Chủ đầu tư, tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế và nhà thầu xác định rõ tính chất cơ lý và chỉ tiêu kỹ thuật của các vật liệu xây dựng như: Bê tông cốt thép, cát, đá, xi măng… – Phòng thí nghiệm […]