Tải về các mẫu Giấy Chứng Nhận của kiểm định sài gòn

 

Giấy Chứng nhận SGCI (Tiếng Anh)

Giấy Chứng nhận SGCI (Tiếng Việt)

 

Hồ sơ năng lực công ty được bộ giao  thông vận tải thành phố hồ chí minh cấp.